Comunicat de presă

By 08/10/2019Comunicate

ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI “Cresterea competitivitatii societatii SILVA NOBILIS SRL prin achizitia de echipamente performante pentru prelucrarea lemnului”

SILVA NOBILIS SRL anunţă finalizarea proiectului intitulat CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SILVA NOBILIS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI ” cod SMIS 116667,proiect ce s-a implementat la sediul secundar al societăţii din Baia Sprie, str. Forestierului nr.215, jud. Maramureș pe o perioadă de 27 luni.

Proiectul are o valoare totală de 4.782.953,91 lei, valoare totală eligibilă de 4.019.289,00 lei, din care ajutor financiar nerambursabil de 2.843.156,10 lei (FEDR 2.416.682,69 lei) și s-a derulat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățire competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea competitivitatii societatii SILVA NOBILIS SRL prin achizitia de echipamente performante pentru prelucrarea lemnului

Rezultatele obținute – în urma implementării proiectului, SILVA NOBILIS SRL s-a dotat cu 14 echipamente performante, de ultima generatie, in domeniul prelucrării lemnului și un software performant de proiectare parchet CAD/CAM, a creat un nou loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate, contribuind astfel la sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază. De asemenea SILVA NOBILIS SRL va  mentine numarul mediu de salariati la nivelul anului de baza (14 angajați) pe o perioada de 3 ani de la realizarea plații finale în cadrul contractului de finanțare

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

LOREDANA MAN – Administrator,
Tel. 0744 582 402 e-mail: contact@silvanobilis.ro

Str. Alexandru Odobescu nr. 2A, AP 19, Loc. Baia Mare, jud. Maramures
C.I.F 23836774 J24/869/08.05.2008
Tel. 0744 582 402 contact@silvanobilis.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Leave a Reply