ANUNŢ PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “Cresterea competitivitatii societatii SILVA NOBILIS SRL prin achizitia de echipamente performante pentru prelucrarea lemnului”

 

SILVA NOBILIS SRL anunţă lansarea proiectului intitulat “CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SILVA NOBILIS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI” cod SMIS 116667, proiect ce se implementează la sediul secundar al societăţii din Baia Sprie, str. Forestierului nr.215, jud. Maramureș pe o perioadă de 21 luni.

Proiectul are o valoare totală de 4.782.953,91 lei, valoare totală eligibilă de 4.019.289,00 lei, din care ajutor financiar nerambursabil de 2.843.156,10 lei (FEDR 2.416.682,69 lei) și se derulează prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățire competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea competitivitatii societatii SILVA NOBILIS SRL prin achizitia de echipamente performante pentru prelucrarea lemnului

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

LOREDANA MAN – Administrator,
Tel. 0744 582 402    e-mail: contact@silvanobilis.ro

 

Str. Alexandru Odobescu nr. 2A, AP 19, Loc. Baia Mare, jud. Maramures
C.I.F  23836774    J24/869/08.05.2008
Tel. 0744 582 402    contact@silvanobilis.ro